Friday, October 16, 2009

Dayegon Ko Ikaw

Walay sukod ang gugma mo
Dili matugkad
Kanunay nga bag-o
Dili Mausab

Ang katahum
Sa presensya mo
kanako naglig-on
Balaan ka
Dios sa tanan
Dayegon imong ngalan

Horo:
Dayekon Ikaw(2x)
Balaan ka, Dios sa tanan
Dayegon ko ikaw

Dayekon Ikaw(2x)
Balaan ka, Dios sa tanan
Dayegon ko ikaw...

1 comment:

  1. I made an A capella arrangement for this "Day'gon ko Ikaw".. I just wana ask if you have any idea of who the composer is? I have been searching around the internet looking for the composer..

    thank you..and God bless!

    ReplyDelete