Monday, October 5, 2009

SIMBAHON KAIKAW ANG DIOS NGA NAGBUHAT SA KALIBUTAN
IKAW ANG DIOS NGA NAGBUHAT SA KALANGITAN
IKAW ANG DIOS NGA NAGBUHAT SA TANANG MAY KINABUHI
ARON NGA MAGADAYEG SA IMONG NGALAN

PAGASIMBAHON,
PAGASIMBAHON KA.
DIOS NGA BALAAN
PAGASIMBAHON KA.
PAGAAWITAN,
PAGAAWITAN KA.
DIOS NGA GAMHANAN
PAGASIMBAHON KA.

(REPEAT ALL)

PAGASIMBAHON KA!

2 comments: